23/06 2015 loreta v chlumci nad cidlinou a ashaadox

Home / 2015 / Archive by category "23/06 2015 loreta v chlumci nad cidlinou a ashaadox"

jak to má ashaadox s loretou v chlumci nad cidlinou

Loreta v Chlumci nad Cidlinou a ashaadox

Loreta v Chlumci nad Cidlinou a ashaadox

                

 

Budovu městského muzea – Lorety v Chlumci nad Cidlinou

najdeme při pravé straně silnice ve směru na Nový Bydžov. Postavena byla rodem Kinských, dle plánů Františka Maxmiliána Kaňky, v letech 1717-1719.

Původně objekt sloužil jako kolej řádu piaristů. Celkově byl dokončen v roce 1740. Novodobá rekonstrukce Lorety se uskutečnila na přelomu tisíciletí. Od roku 2002 je v objektu umístěna expozice dějin Chlumce nad Cidlinou a okolí. Dále expozice selských bouří z roku 1775 a zcela jistě zaujme výstava zemědělských strojů. Slavnostní otevření, do té doby nevyužívaného, objektu se uskutečnilo 8.6.2002. V muzeu je k dostání turistická známka č. 1132 – Chlumec nad Cidlinou. (dočtete se například na turistika.cz)K dosažení účelu svého zřízení muzeum: shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience a sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Sbírky spravuje podle platných zákonů o ochraně sbírek muzejní povahy. Ke sbírkovým předmetům pořizuje odbornou dokumentaci. Sbírkové předměty odborně zpracovává. Sbírkové předměty i získané poznatky prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými nejširší veřejnosti zejména pak dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami exkurze, přednášky, výstavy, demonstrace sbírkových předmětů a řemesel lidové tvorby a jiné kulturní a vzdělávací akce. Vydává a veřejně šíří neperiodické publikace. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Prodává informační publikace a upomínkové předměty. Pronajímá nádvoří objektu. Poskytuje informační služby. (dočtete se na stránkách města Chlumec nad Cidlinou) 

Město Chlumec nad Cidlinou je mým téměř rodným městem.

Pocházím sice z města perníku a už to málem vypadalo, že budu vyrůstat na březích Labe nedaleko kladrubského hřebčína.Nicméně velmi záhy (ve vztahu k mému stáří či mládí, jak chcete…) má rodina přesídlila právě sem, do Chlumce na březích Cidliny.A tak není divu, že vzpomínek mám  nespočet. Vždyť  jsem tu absolvovala všechny možné základní ústavy, jeslemi počínaje a liduškou konče, prožila vše podstatné, co k dětství a dospívání patří. Když se řekne chlumecká Loreta, nevybaví se mi ani Panna Marie, ani nic podobného (někteří prominou…)  Ponořím se daleko do vzpomínek a… Občas si prodloužím cestu z města a místo u Sokolovny, odbočím až o ulici dál. A někdy mám štěstí a vrata jsou otevřená. A já vidím do útrob  zanedbané staré budovy, která vypadá skoro jako kostel, ale kostel to není…a v průhledu vidím stejně zanedbané nádvoří… ´Smutné a opuštěné´ místo je pro mne tajemné a nepoznané…   Střih. Procházím stejnou ulicí o desetiletí a fous déle a barokní stánek je schován v lešení. Střih. Uplyne opravdu moc let a já beru za kliku, která mi byla vždy nedostupná. Těžká vrata se otevírají a já vstupuji poprvé ve svém životě do světa ticha a klidu téměř uprostřed města… Mé (znovu)objevení Lorety je spojeno s mnoha momenty. Jedním z nich je i setkání po (dlouhých) letech s Helenou.S velikou radostí přijímám  pozvání na Noc muzeí do Lorety v roce 2014 ( jízda králů) a nemohu si to nechat ujít ani v červnu roku 2015 (adopce na míru aneb RECYKLACE!). 12.6. to celé bylo o  setkávání se s příchozími,  s ashaadox a především o znovusetkání se s tímto krásným a silným místem téměř uprostřed města…  ashaadox

 

ashaadox design